Reglamin sklepu internetowego

Reglamin sklepu internetowego

Sklep internetowy działający pod adresem https://dnipro-m.pl/ prowadzony jest przez Dnipro-M stores spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Adama Branickiego 21 lok. U3, 02-972 Warszawa, Polska, KRS 0000973167, NIP PL9512541927, Regon 522112427.

SPIS TREŚCI

§ 1 Postanowienia ogólne
§ 2 Definicje
§ 3 Zasady korzystania ze sklepu internetowego
§ 4 Cena Towaru i sposoby płatności
§ 5 Złożenie zamówienia i zawarcie Umowy
§ 6 Dostawa Towarów
§ 7 Gwarancja i reklamacje
§ 8 Odstąpienie od Umowy i Zwroty
§ 9 Reklamacje i pozasądowe rozstrzyganie sporów
§ 10 Polityka cookies
§ 11 Postanowienia końcowe

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa warunki zawierania i wykonywania umów sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego DNIPRO-M STORES Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.

2. Sklep internetowy DNIPRO-M STORES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ zarejestrowany jest w Warszawie, ADAMA BRANICKIEGO 21/U3, 02-972, NIP 9512541927, numer w Krajowym Rejestrze Sądowym - 0000973167.

3. Dane kontaktowe: telefon: 800003224, adres e-mail: kontakt@dnipro-m.pl.

4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

 • zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w Sklepie internetowym;
 • warunki składania Zamówień w formie elektronicznej w Sklepie Internetowym;
 • zasady zawierania Umów kupna-sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu internetowego.

§ 2 Definicje

1. Cena - wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych (PLN), którą Klient zobowiązany jest zapłacić Sprzedawcy za Towar. Ceny podane na Stronie Internetowej są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

2. Formularz Rejestracji - formularz dostępny na Stronie Internetowej umożliwiający utworzenie Konta.

3. Formularz Zamówienia - interaktywny formularz dostępny na Stronie Internetowej umożliwiający Klientowi złożenie Zamówienia.

4. Klient - Konsument (w rozumieniu art. 22(1) Kodeksu cywilnego) lub Przedsiębiorca (w rozumieniu art. 43(1) Kodeksu cywilnego) posiadający Konto i zawierający Umowę w Serwisie internetowym.

5. Konto - oznacza indywidualne konto Klienta w Serwisie Internetowym, za pośrednictwem którego gromadzone są dane Klienta oraz informacje podane przez Klienta, a także informacje o Zamówieniu.

6. Koszyk - element oprogramowania Serwisu Internetowego umożliwiający złożenie Zamówienia, przeglądanie danych Zamówienia oraz ich zmianę.

7. Pliki Cookies - pliki zapisywane na urządzeniu Klienta podczas odwiedzania Strony Internetowej, przechowujące ustawienia i inne informacje wykorzystywane na stronach internetowych odwiedzanych przez Klienta.

8. Towar - produkcja prezentowana w Sklepie Internetowym, będąca przedmiotem Umowy pomiędzy Klientem a Sprzedawcą.

9. Umowa - umowa zawarta na odległość w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. "O prawach konsumenta" na stronie internetowej pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, której przedmiotem jest sprzedaż Towaru.

10. Zamówienie - oświadczenie woli złożone przez Klienta za pomocą Formularza Zamówienia, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy, które poprzedzone jest akceptacją Regulaminu, wyborem Towaru, sposobu płatności oraz otrzymaniem zamówienia.

11. Sklep Internetowy dnipro-m.pl - serwis internetowy, za pośrednictwem którego Klient może m.in. składać Zamówienia.

§ 3 Warunki korzystania ze sklepu internetowego

1. Korzystanie ze Sklepu Internetowego, tj. zapoznanie się z jego ofertą, założenie konta, złożenie zamówienia, zapisanie się do newslettera jest możliwe pod warunkiem spełnienia następujących minimalnych wymagań technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym Sklepu Internetowego

 1. komputer, tablet, laptop z zainstalowanym systemem operacyjnym Windows 98,
 2. minimalna rozdzielczość ekranu: 1024 x 768 pikseli,
 3. połączenie z siecią Internet,
 4. jedna z następujących przeglądarek internetowych: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Chrome, Opera z włączoną obsługą JavaScript i zapisanymi plikami cookies,
 5. aktywny adres e-mail.

2. Klient może korzystać z usług Sklepu Internetowego poprzez dokonanie rejestracji na Stronie Internetowej lub bez rejestracji w statusie "Gość".

3. Warunkiem złożenia i realizacji zamówienia w Sklepie Internetowym jest podanie przez Klienta prawidłowych danych w formularzu zamówienia oraz dokonanie rejestracji na Stronie Internetowej.

4. Klient zobowiązuje się do podania prawdziwych danych podczas rejestracji i składania zamówienia.

5. Klient wypełnia formularz rejestracyjny i zakłada indywidualne konto w Sklepie Internetowym. Od Klienta mogą być wymagane następujące dane: imię i nazwisko lub nazwa firmy, adres zamieszkania lub siedziby, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, adres dostawy zamówionego towaru, a w przypadku przedsiębiorców - numer NIP w formacie PL0000000000.

6. W przypadku Przedsiębiorców rejestracja i składanie zamówień, a także wszelkie dalsze czynności mogą być dokonywane przez osobę upoważnioną do ich dokonywania w imieniu Przedsiębiorcy.

7. Po wypełnieniu i potwierdzeniu poprawności danych w formularzu rejestracyjnym, na podany w nim adres e-mail zostanie wysłana wiadomość potwierdzająca rejestrację w Sklepie Internetowym.

8. Klient zobowiązuje się do nieudostępniania danych niezbędnych do zalogowania się na konto osobom nieuprawnionym. Konsekwencje podania przez Klienta danych do logowania osobom nieuprawnionym ponosi Klient.

9. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane podaniem przez Klienta błędnych lub nieprawdziwych danych w formularzu rejestracyjnym lub zamówieniowym.

10. Sklep Internetowy zapewnia dostęp do katalogu towarów, który zawiera ceny i charakterystykę towarów.

11. Klient może w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez naliczania jakichkolwiek opłat usunąć konto w panelu "Konto". W przypadku usunięcia konta, wszystkie dane Klienta zostaną usunięte, za wyjątkiem danych niezbędnych do reklamacji i rozpatrzenia ewentualnych roszczeń, które zostaną zachowane do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych wynikających ze zrealizowanych Zamówień. Dane Klienta zawarte w księgach podatkowych Sprzedawcy i związanych z nimi dokumentach będą przechowywane do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązań podatkowych.

§ 4 Cena Towaru i sposoby płatności

1. Ceny Towarów podawane są w polskich złotych i zawierają wszystkie komponenty, w tym podatek VAT. Klient może wybrać jeden z aktualnie dostępnych sposobów płatności:

 1. przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy;
 2. za pośrednictwem platformy płatniczej Przelewy24
 3. gotówką kurierowi przy odbiorze towaru (za pobraniem).
 4. gotówką lub kartą płatniczą w sklepie Dnipro-M pod adresami podanymi na stronie internetowej.

2. Cena Towaru nie zawiera kosztów dostawy.

3. Koszt dostawy uzależniony jest od wybranego przez Klienta sposobu dostawy Towaru oraz kosztu Zamówienia.

§ 5 Złożenie Zamówienia i Zawarcie Umowy

1. W celu zapoznania się z ofertą produktów dostępnych w Sklepie Internetowym należy skorzystać z katalogu produktów. Zamówienia złożone z płatnością online wysyłane są od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. W przypadku złożenia zamówienia przed godziną 13:00, zostanie ono wysłane tego samego dnia (w zależności od dostępności towaru w magazynie) po otrzymaniu przez Sklep Internetowy płatności.

2. W celu złożenia zamówienia Klient zobowiązany jest podać wszystkie niezbędne dane wymagane do złożenia zamówienia, a mianowicie:

 • imię i nazwisko/nazwa firmy;
 • adres dostawy lub adres sklepu firmowego z listy (w przypadku odbioru zamówienia w sklepie);
 • adres e-mail;
 • numer telefonu;
 • NIP - w przypadku żądania wystawienia faktury VAT.

3. Wybór produktu następuje poprzez zaznaczenie i kliknięcie odpowiedniego przycisku "Dodaj" znajdującego się przy każdym dostępnym produkcie. Produkt zostaje umieszczony w wirtualnym koszyku, a system przechodzi do zawartości koszyka, gdzie można zmienić ilość produktu poprzez wpisanie wymaganej ilości.

4. Aby kontynuować zakupy, przejdź do koszyka i wybierz opcję "Przejdź do koszyka". System przekieruje do "formularza zamówienia", który należy wypełnić, uwzględniając pola oznaczone gwiazdką.

5. Złożenie zamówienia następuje po wybraniu opcji "Do kasy". System automatycznie wysyła potwierdzenie zamówienia pocztą elektroniczną na adres e-mail podany w formularzu zamówienia. Potwierdzenie zamówienia zawiera numer zamówienia, wartość zamówienia oraz inne dane niezbędne do realizacji zamówienia.

6. Aby złożyć zamówienie w statusie "Gość", Klient nie musi rejestrować się na stronie internetowej, jednak w celu złożenia zamówienia Klient musi podać wszystkie niezbędne dane kontaktowe do dostawy i nabycia gwarancji produktu.

7. Umowę uważa się za zawartą z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.

8. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

9. Kupujący ma prawo do anulowania zamówienia przed jego wysłaniem. W takiej sytuacji Kupujący powinien jak najszybciej skontaktować się ze Sklepem Internetowym pod numerem telefonu: 800003224 lub pod adresem kontakt@dnipro-m.pl.

§ 6 Dostawa Towarów

1. Towary wysyłane są wyłącznie w dni robocze (od poniedziałku do piątku). Zamówienia otrzymane przed godziną 12:00 zostaną wysłane tego samego dnia, z wyjątkiem weekendów i świąt.

2. Cena Towaru nie zawiera kosztu dostawy, który jest każdorazowo wskazywany w procesie składania Zamówienia. Całkowity koszt zamówienia obejmuje koszt Towaru oraz koszt dostawy, jeżeli koszt dostawy ponosi Klient.

3. Czas realizacji zamówienia uzależniony jest od dostępności danego produktu. Przewidywany czas dostawy wskazany jest w trakcie składania zamówienia. W szczególnych przypadkach czas realizacji zamówienia może ulec wydłużeniu.

4. Przesyłki towarów dostarczane są za pośrednictwem kuriera pocztowego. Główną firmą kurierską jest DPD, ale według uznania firmy, usługa kurierska może zostać zmieniona.

5. Faktury VAT wysyłane są do Klienta drogą elektroniczną na adres e-mail podany w formularzu zamówienia. Akceptacja postanowień niniejszego Regulaminu oznacza wyrażenie przez Klienta zgody na przesyłanie faktur podatkowych w formie elektronicznej.

6. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej pod adres wskazany w Zamówieniu.

7. Klient otrzyma wiadomość e-mail o możliwości odbioru zamówienia bezpośrednio w sklepie. Okres rezerwacji zamówienia w sklepie firmowym wynosi 7 dni kalendarzowych, po upływie których zamówienie zostaje anulowane w przypadku nieodebrania go przez Klienta.

§ 7 Gwarancja i reklamacje

1. Towary zakupione w Sklepie Internetowym objęte są gwarancją jakości na warunkach określonych w karcie gwarancyjnej przesłanej wraz z towarem.

2. Gwarancja na towary sprzedawane w Sklepie Internetowym obowiązuje przez wskazany w niej okres gwarancyjny.

3. Podstawą rozpatrzenia reklamacji Klienta złożonej Sprzedawcy są obowiązujące przepisy prawa.

4. Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia Towaru bez wad i ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne Towaru (art. 556 - 561 Kodeksu cywilnego).

5. Wadą fizyczną jest niezgodność rzeczy sprzedanej z umową. W szczególności towar sprzedany jest niezgodny z umową, jeżeli:

 1. nie ma właściwości, jakich wymaga się od produktu w celu określonym w umowie;
 2. nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedawca zapewnił Klienta, w tym przedstawiając próbkę;
 3. towar nie nadaje się do celu, o którym Klient poinformował Sprzedawcę przy zawarciu umowy, a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
 4. dostarczone Klientowi w stanie niezupełnym ([1] art. 556 Kodeksu cywilnego).

6. Reklamacje z tytułu rękojmi należy przesłać:

 • pocztą elektroniczną na adres Sprzedawcy: kontakt@dnipro-m.pl

7. Reklamacja powinna zawierać:

 1. oznaczenie Klienta, tj. jego imię, nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail (jeśli posiada);
 2. w przypadku przedsiębiorców - nazwę i adres firmy, adres e-mail oraz dane osoby upoważnionej do kontaktu;
 3. nazwę produktu, datę wystąpienia wady oraz jej opis;
 4. żądanie Klienta;
 5. dowód zakupu (dowolny).

8. Jeżeli sprzedany Towar ma wadę, Klient może:

 1. żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo żądać usunięcia wady;
 2. złożyć wniosek o obniżenie ceny;
 3. odstąpić od Umowy, jeżeli wada jest istotna;

9. Klient nie może odstąpić od Umowy, jeżeli wada jest nieistotna (art. 560 § 4 Kodeksu cywilnego).

10. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową towaru wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.

11. Sprzedawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania i powiadomi pisemnie reklamującego o jej rozpatrzeniu.

§ 8 Odstąpienie od umowy i zwrot pieniędzy

1. Zgodnie z art. 27 ustawy "O prawach konsumenta" Konsument, który zawarł Umowę kupna-sprzedaży na odległość za pośrednictwem strony internetowej Sklepu internetowego, może w terminie 30 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. W tym celu należy skontaktować się z działem wsparcia Dnipro-M (telefonicznie: 800003224 lub pod adresem kontakt@dnipro-m.pl) w celu utworzenia wniosku o zwrot.

2. Klient jest zobowiązany do przesłania zwracanego towaru do Magazynu Centralnego Dnipro-M ul. Ks. Zemowita 59, 03-885 Warszawa.

3. Odstąpienie od Umowy może nastąpić w terminie 14 dni kalendarzowych licząc:

 1. dla umowy przenoszącej własność - od objęcia rzeczy w posiadanie przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik,
 2. dla umowy, która obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - od obioru ostatniej rzeczy, partii lub części,
 3. dla umowy, która przewiduje regularne dostarczanie rzeczy przez czas oznaczony - od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy,
 4. dla pozostałych umów - od dnia zawarcia umowy.

4. Klient ma obowiązek zwrócić otrzymany Towar Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia złożenia wniosku o odstąpienie od Umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przez Klienta przed upływem terminu 14 dni.

5. Klient odsyła Towar na własny koszt, chyba że Sprzedawca zgodził się ponieść te koszty. Do zwracanego Towaru Klient dołącza dokument potwierdzający zakup.

6. Zwracany przez Klienta Towar w przypadku odstąpienia od Umowy powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń w trakcie transportu.

7. Sklep Internetowy zwróci Klientowi koszt Zamówienia nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania zwracanego Towaru i weryfikacji jego stanu technicznego. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Zwrotowi podlega koszt Towaru. Sklep Internetowy może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania.

8. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadkach określonych w art. 38 ustawy o prawach konsumenta, w szczególności w odniesieniu do umów, w których przedmiotem świadczenia są artykuły, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi artykułami.

§ 9 Reklamacje i pozasądowe rozstrzyganie sporów

1. Sklep Internetowy przyjmuje skargi i reklamacje od Klientów w formie elektronicznej - na adres poczty elektronicznej Sklepu Internetowego: kontakt@dnipro-m.pl. lub poprzez kontakt telefoniczny z działem wsparcia Dnipro-M: 800003224.

2. O wyniku rozpatrzenia skargi lub reklamacji Klient zostanie poinformowany niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania skargi lub reklamacji.

3. Sklep może udzielić odpowiedzi na złożoną skargę lub reklamację:

 1. za pośrednictwem poczty elektronicznej na podany przez Klienta adres e-mail.
 2. telefonicznie na podany przez Klienta numer kontaktowy.

4. Po zakończeniu postępowania reklamacyjnego Klient ma prawo odwołać się od nieuznanych roszczeń do sądu powszechnego właściwego według przepisów postępowania cywilnego.

5. Klient może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w szczególności:

 1. prawo zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej, z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu o prawa majątkowe wynikłe z zawartej umowy.
 2. uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej, z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego (mediacji) w sprawie polubownego zakończenia sporu między nim a sklepem internetowym. Informacje o zasadach i trybie postępowania mediacyjnego prowadzonego przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępne są w siedzibach i na stronach internetowych poszczególnych wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej.
 3. może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sklepem, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji pozarządowej, do której zadań statutowych należy ochrona praw konsumentów. Porady udzielane są przez Federację Konsumentów oraz Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod numerem bezpłatnej infolinii konsumenckiej 800 889 866.

6. Dodatkowe informacje na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń można znaleźć na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem www.uokik.gov.pl.

§ 10 Polityka dotycząca plików cookie

1. Sprzedawca wykorzystuje pliki cookies.

2. Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne w postaci niewielkich plików, wysyłane przez odwiedzany przez Klienta Sklep Internetowy. Przechowywane są na telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Klienta, tj. komputerze, tablecie lub smartfonie.

3. Cookies zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym Użytkownika oraz unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze Sklepem Internetowym. Ich celem jest dostosowanie oferty do jego preferencji, tworzenie statystyk odwiedzin Sklepu Internetowego oraz dostarczanie odpowiednich reklam.

4. Klient ma możliwość wyłączenia plików cookies w swojej przeglądarce internetowej.

§ 11 Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827), ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1422), ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 1182) oraz przepisy Kodeksu cywilnego.

2. Sprzedawca udostępnia niniejszy Regulamin w formacie PDF.

3. Regulamin wchodzi w życie z dniem "20 lutego" 2024 roku.

4. Aktualna wersja Regulaminu dostępna jest pod adresem dnipro-m.pl.